Platform voor de metaalverwerkende industrie
Waarom u beter tweemaal nadenkt bij de aankoop van een lastoorts

Waarom u beter tweemaal nadenkt bij de aankoop van een lastoorts

Lastoortsen zijn slijtdelen en krijgen daarom niet altijd de aandacht die ze verdienen. In de handen van een capabele lasser vormt een laspistool echter het sluitstuk voor een perfecte las. Het is daar dat alle schakels in de ketting van het lassen samenkomen. Wie wil genieten van een optimale rendabiliteit van zijn lasprocessen doet er dan ook goed aan om voorbij de investeringskost in het laspistool te kijken en ook de betrouwbaarheid, de productiviteit, de kwaliteit en het verbruik in rekening te brengen. Daar liggen nog heel wat besparingen voor het rapen.

Lassen is een samenspel van fysieke en fysische parameters. Dat het net vaak misloopt in het laspistool wil daarom nog niet zeggen dat u slecht materiaal in handen heeft. Het is immers daar dat er een hele resem aan mechanische parameters moeten samenkomen om de perfecte lasnaad te kunnen leggen. Alles begint al bij de kwaliteit van de draad en de draadaanvoer. Als er daar te veel compromissen op vlak van kwaliteit gebeurd zijn, kan men onmogelijk nog een hoge productiviteit gaan realiseren. Er is een oneindige lange checklist om na te gaan op basis van wat er misloopt wat er aan ten oorzaak kan liggen. Maar los daarvan zal ook de kwaliteit van de lastoorts gaan bepalen hoe hoog het comfort en de veiligheid van de lasser is en hoe rendabel en kwalitatief de lasnaad en hoe hoog de verbruikskosten oplopen. Lastoortsen mogen dan slijtdelen zijn, ze verdienen meer aandacht dan enkel hun kostprijs. Het moet meer om expertise dan om prijs draaien.

Luchtgekoeld of watergekoeld

Warmte is een noodzakelijke voorwaarde bij lassen, maar moet voldoende onder controle kunnen gehouden worden. Daarbij is niet alleen belangrijk hoe de koeling gebeurt, maar ook waar om het best mogelijke resultaat neer te zetten. De zwanenhals bijvoorbeeld en de constructie van de kabel leveren een bijdrage tot een goede verdeling van de warmte. Ook daarin zal de kennis van fabrikanten van laspistolen over het volledige lasproces onderscheidend zijn. Lastoortsen kunnen opgedeeld worden in luchtgekoelde of watergekoelde. Bij luchtkoeling zal vooral het beschermgas verantwoordelijk zijn voor het afkoelen van de lastoorts. CO2 heeft wat dat betreft de beste papieren, omdat het een koud gas is. Bij vloeistofgekoelde pistolen is er dan weer sprake van een gesloten circuit waar een koelmiddel wordt doorgepompt. Het gasmondstuk beschikt dan over een eigen circuit, omdat de effecten van warmte zich daar het hardst zullen laten voelen. Er zijn grote verschillen tussen fabrikanten qua ontwerp en technische parameters (zoals debiet). Met testen kan u zien of de pistolen de beoogde levensduur en prestaties halen.

De technologie heeft echter niet stilgestaan en vandaag bestaan al heel wat modellen die wel een juiste afweging bieden tussen een efficiënte afzuiging en goed genoeg in de hand liggen. (Beeld: Frank Wiegand)

 

Afzuiging op de lastoorts?

Daarnaast moeten gebruikers de afweging maken of ze afzuiging in de ruimte voorzien (afzuigarm, ruimtelijke ventilatie, lastafel met afzuiging …) of op de toorts zelf. Toen de eerste lastoortsen met rookafzuiging op de markt kwamen, belanden ze al even snel op een rek om stof te vergaren. Ze waren immers lomp en zwaar waardoor maar weinig lassers stonden te springen om op die manier te gaan werken. De technologie heeft echter niet stilgestaan en vandaag bestaan al heel wat modellen die wel een juiste afweging bieden tussen een efficiënte afzuiging en goed genoeg in de hand liggen. Wie er toch voor kiest, doet er goed aan om allereerst rekening te houden met de afzuiging. Is die wel afdoende om het gewenste resultaat te hebben en de gezondheid van de werknemers te vrijwaren? Pas dan kan men een keuze gaan maken uit de best passende ergonomie.

Door gewoon al te weten te komen wat de effectieve boogtijd is of hoeveel contacttips er gebruikt worden, kan men een hele reeks inzichten verwerven die kunnen bijdragen tot het verminderen van de kosten en dus ook de kostprijs per las. (Beeld: Michal Rojek)

 

Juiste slijtageonderdelen

Zoals aangegeven moeten de verschillende componenten in het lasproces een goede afstemming kennen. De draad, het draad­aanvoersysteem en de contacttips verdienen tevens de nodige aandacht omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de las en de betrouwbaarheid en levensduur van het laspistool. Elke factor draagt immers bij aan de weerstand. Zeker voor gerobotiseerd lassen is dit van cruciaal belang. De aankoopprijs van dergelijke slijtage­onderdelen is maar een fractie in het geheel van een investering in een lasrobotcel. Daar telt vooral dat de robot niet mag stilstaan. Men doet er in die gevallen goed aan om te kiezen voor materiaal dat garant staat voor de beste mogelijke robuustheid en betrouwbaarheid en een grote consistentie in zijn prestaties kan neerzetten over langere tijd. Contacttips bijvoorbeeld zullen een bijdrage leveren tot de nauwkeurigheid.

Gecontroleerd gebruik

Digitalisering heeft intussen ook in de las­­wereld zijn intrede gedaan. Dergelijke technieken zouden eigenlijk in de eerste plaats toepassing moeten krijgen om inzicht te genereren in het lasproces. Met andere woorden, te achterhalen hoe laspistolen gebruikt worden en wat de oorzaken van defecten of stilstanden zijn. Door gewoon al te weten te komen wat de effectieve boogtijd is of hoeveel contacttips er gebruikt worden, kan men een hele reeks inzichten verwerven die kunnen bijdragen tot het verminderen van de kosten en dus ook de kostprijs per las. En wie het rendement kan optrekken, geeft ook de productiviteit een boost. Een niet te missen voordelen in deze tijden van schaarste aan goede lassers.

Door gewoon al te weten te komen wat de effectieve boogtijd is of hoeveel contacttips er gebruikt worden, kan men een hele reeks inzichten verwerven die kunnen bijdragen tot het verminderen van de kosten en dus ook de kostprijs per las. (Beeld: Guga Ferri)

 

Besluit

Zoals dat voor elke bewerking geldt, vraagt elke specifieke toepassing om zijn specifieke lastoorts. Maar ook zonder in te gaan op de technische details en parameters, moeten aankopers leren om hun blik te verruimen, voorbij louter de kostprijs van het laspistool alleen. Enkel wie voorbij die lasrook kan kijken en alle kosten van het lassen weloverwogen in rekening brengt, zal zien dat hij door voldoende aandacht te geven aan het juiste laspistool nog veel kan besparen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details