Platform voor de metaalverwerkende industrie
Industry 4.0 is geen hogere wiskunde

Industry 4.0 is geen hogere wiskunde

Digitalisering in de maakindustrie is geen optie. Het is eerder de vraag wanneer u er aan begint dan of u er werk van maakt. Vooral voor kmo’s werpt dit uitdagingen op maar evengoed voordelen, want de toepassing van Industrie 4.0 kan zorgen voor prijs- en snelheidsvoordelen ten opzichte van de concurrentie. Maar dan blijft u ze het beste een stap voor. De veranderingen die de digitale transformatie in gang gezet heeft, houden echter meer in dan technische oplossingen. Wie er in zijn bedrijf een succes van wil maken, heeft nood aan een eenvoudige, duidelijk gestructureerde en georganiseerde ‘roadmap’, die de verschillende fases omvat, de duur, de kostprijs en de alternatieven.

Voor de meeste bedrijven is het onmogelijk om hun manier van zaken doen van de ene dag op de andere ondersteboven te gooien. Werk maken van digitalisering wil dan ook zeggen dat de continuïteit de hele tijd gegarandeerd moet blijven. Vooraleer de transformatie kan beginnen is het dan ook goed om in te schatten hoe digitaal matuur uw bedrijf al is. Dan weet u meteen ook op welke werkgebieden u in de eerste plaats kan focussen. Dat is de basis voor alle stappen die volgen in uw transformatieproces, zowel voor bedrijven die van nul beginnen, als voor metaalbewerkers die reeds enige vooruitgang geboekt hebben.

Hoe de praktische kant uitwerken?

Artificial intelligence (AI) advisor in smart factory , machine and deep learning automation technology concept. Warehouse , blur blue binary coded for background.

Alle processen moeten herbekeken worden in functie van hun efficiëntie. Door ze digitaal te ondersteunen kan de organisatie eenvoudiger, kunnen fouten vermeden worden en kan er meer tijd besteed worden aan de corebusiness.

 

Kmo’s zijn per definitie beperkt in het budget en de tijd die ze kunnen vrijmaken voor een digitale transformatie. De sleutel tot succes is dan ook vereenvoudiging, waarbij men telkens een zichtbaar en meetbaar doel voor ogen moet houden. Het is van belang om een gestructureerde benadering uit te werken die in de eerste plaats focust op vier domeinen: relatie met de klant, vereisten voor de medewerkers, optimalisering van de workflow en innovatieve businessmodellen. Andere zaken zoals het behouden van kennis en wat er nodig is om de cyberveiligheid te garanderen, kunnen hier dan gradueel in verweven worden. Men kan op twee manieren tewerk gaan. Als er al voldoende digitale affiniteit aanwezig is, kan men het transformatieproces van binnen naar buiten aanvatten. Maar wanneer de juiste skill set daarvoor ontbreekt, kan u gaan aankloppen bij technologiebedrijven, federaties of organisaties of een beroep doen op de expertise van consultants. Heel wat kennisinstellingen hebben intussen voldoende ervaring met digitalisering om de maturiteit te controleren.

Rekening houden met klanten, leveranciers, medewerkers en concurrenten

Industry4.0 concept .Industry graphic sign and blue tone of automate wireless Robot arm in smart factory background. Double exposure , blue tone , flare light

De sleutel tot succes is vereenvoudiging, waarbij men telkens een zichtbaar en meetbaar doel voor ogen moet houden.

 

Daarbij moet ook verder gekeken worden dan het productieproces zelf. Hoe ver staan mijn klanten al in digitalisering? Wat verwachten zij van hun dienstverleners? Werken leveranciers al digitaal? Hoe aantrekkelijk is mijn werkomgeving voor medewerkers? Hoe ver staan mijn concurrenten? Plukken zij al de voordelen van digitalisering? Maar hou vooral voor ogen dat de verbinding met de digitale wereld bovenal gestructureerd moet verlopen. Zo niet dreigt het te complex te worden. Vandaar het belang van een digitale road map die het beste vertrekt vanuit die domeinen waar de nood aan actie het grootst is. Men moet zich vooral heel veel vragen stellen en de juiste antwoorden erop vinden. Deze zullen de ruggengraat vormen van de road map. Digitale transformatie mag geen gewelddadige interventie worden die de manier van zaken doen omver gooit. Het gaat om plannen en strategisch denken om aanwezige skills te verbinden met de waarden en succesmodellen van de digitale wereld. In elke industrie zijn er reeds bedrijven die de vruchten plukken. Daarom is het van belang om het transformatieproces aan te vatten.

Een flexibele digitale road map opstellen

Het is essentieel dat het pad naar digitale transformatie zo eenvoudig mogelijk eruit ziet. Kies daarom voor drie kleine stappen. Begin met het aanpassen van de bedrijfscultuur aan een digitale economie. Papier en pen moeten waar mogelijk vervangen worden door digitale werkmethodes. Door kennis over technische aspecten, klanten en bestellingen digitaal te borgen, kan men gradueel een minder hiërarchische structuur creëren. Informatie wordt dan immers beschikbaar doorheen het bedrijf, waardoor grenzen kunnen vervagen. Een tweede stap is het aanpassen van de bedrijfsstructuur. Alle processen moeten herbekeken worden in functie van hun consequentie en hun efficiëntie. Door ze digitaal te ondersteunen kan de organisatie eenvoudiger, kunnen fouten vermeden worden en kan er meer tijd besteed worden aan de corebusiness. Belangrijk daarbij is het digitaal opslaan en analyseren van data om een voortdurend overzicht te hebben van het bedrijf. Training zal ook cruciaal zijn om er voor te zorgen dat uw medewerkers het tempo van de digitale transformatie kunnen bijhouden. De derde stap dan is het aanpassen en upgraden van de aanwezige IT, hetzij intern, hetzij extern. Het is zaak ervoor te zorgen dat de digitale tools die nodig zijn om de nieuwe werkmethodes en -processen in de praktijk toe te passen, aanwezig zijn.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Industry 4.0

Begin met het aanpassen van de bedrijfscultuur aan een digitale economie. Papier en pen moeten waar mogelijk vervangen worden door digitale werkmethodes.

 

Digitalisering zal pas succesvol zijn als men alle neuzen in dezelfde richting krijgt. Uw medewerkers moeten digitalisering actief en met open armen verwelkomen op de werkvloer. Bekijk samen met uw HR-verantwoordelijke en uw medewerkers hoe dit het beste kan worden aangepakt. Technologie is in digitalisering eigenlijk maar het middel tot een doel en hoeft niet noodzakelijkerwijs de prioriteit te krijgen. Kijk naar succesvolle voorbeelden van digitalisering, maar ook naar de mislukkingen. Ideeën en inspiraties van anderen kunnen helpen om de eigen procedures en het eigen tempo te versterken. Maar niet alles zal 1 op 1 kunnen worden omgezet. Sommige zijn eigen aan een bepaalde industrietak of aan een bepaalde schaalgrootte. Ten slotte mag de (cyber)veiligheid niet uit het oog verloren worden. Louter een firewall en antivirussoftware zullen niet langer volstaan. De data die uw digitaliseringsproces zal opleveren zijn een kostbaar goed. Ga er bewust mee om en maak verstandig gebruik van beschikbare digitale tools.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details