Platform voor de metaalverwerkende industrie
De Pen | Technologie ALS betaalbare oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

De Pen | Technologie ALS betaalbare oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

Jan Jambon stelde op 30 september het regeerakkoord voor. Een gebalanceerd akkoord. Technologie, innovatie en digitalisering staan centraal, net als een activerend arbeidsmarktbeleid. Dit is belangrijk voor Vlaanderen omdat technologie vaak de meest duurzame, efficiënte en betaalbare oplossing is voor heel wat maatschappelijke uitdagingen. We zijn dus blij dat deze boodschap ook door het regeerakkoord wordt uitgedragen.

De Vlaamse regering heeft als doel om tegen het eind van de legislatuur 3% van het bruto regionaal product aan onderzoek en innovatie te besteden. Agoria Vlaanderen pleit er wel voor om deze middelen maximaal vraaggestuurd in te zetten, in het belang van de Vlaamse economie en samenleving. Economisch betekent dit dat bedrijven ondersteund worden in hun transformatieproces naar een Industrie 4.0. Onderzoek en innovatie zijn pas echt relevant wanneer de resultaten ervan ook maximaal ingezet en gebruikt worden in concrete toepassingen. Het is in dat opzicht ook goed dat de nieuwe Vlaamse Regering de vlotte uitrol van supersnel internet in Vlaanderen als een top prioriteit naar voren schuift.

Rond klimaat kijken we uit naar de concrete maatregelen binnen het regeerakkoord. Het is goed dat er maatregelen genomen zullen worden om tegen 2050 80% minder broeikasgassen uit te stoten, maar een verdubbeling tegen 2030 van wind- en zonne-energie zal wellicht te weinig zijn, zoals ook al eerder bleek uit de reacties op het Vlaams energie-en klimaatplan. Zelf pleitte Agoria Vlaanderen ook voor een groene taxshift, een super slimme kilometerheffing, de ondersteuning van de circulaire economie in Vlaanderen en een renovatieverplichting.

De aanpak rond excellent onderwijs mist concreet uitgewerkte voorstellen om de broodnodige transformatie in het onderwijs mogelijk te maken. Voor Agoria Vlaanderen is het belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt nog meer gaan samenwerken. Zeker in het kader van STEM is die samenwerking onmisbaar. We mogen het niet aanvaarden dat scholen op zichzelf terugplooien en dat er geen interactie met bedrijven en sectoren wordt aangegaan. Om leren boeiend, interessant en excellerend te maken is een multidisciplinaire aanpak binnen en buiten de school cruciaal. Ook meer digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol om maatwerk mogelijk te maken.

Tot slot mag er niet enkel naar de overheid gekeken worden als Vlaanderen een innovatieve top-3 regio in Europa wil worden. Het is ook aan de burger om technologie en digitalisering te omarmen. Een studie van Agoria wees uit dat de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt tegen 2030 bij ongewijzigd beleid zal leiden tot 348.000 niet-ingevulde vacatures in Vlaanderen. Hiermee staat 56,6 miljard van onze welvaart op het spel. Daarnaast zullen 185.000 Vlamingen zich moeten omscholen en 2,7 miljoen Vlamingen zullen hun vaardigheden regelmatig moeten bijspijkeren. We juichen dan ook het Platform Levenslang leren in het regeerakkoord toe en zijn tevreden dat dit een samenwerking wordt tussen de beleidsdomeinen werk en onderwijs.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details